Brons

Het maken van bronzen beelden is een zeer bewerkelijk proces. Bij de verloren was methode wordt het beeld opgezet in was (afbeelding 1). Daarna wordt de was in gips gegoten; de gips-mal wordt gedurende aantal uren uit-gestookt waarbij de was verbrandt. Daarna wordt in de mal gesmolten brons gegoten en het resultaat is een ruw model zie afbeelding 2. De afwerking begint met het opschonen en opschuren; resultaat afbeelding 3. Daarna kan door patineren het gewenste eindresultaat bereikt worden (afbeelding 4). Deze bewerkelijke methode  verklaart voor een deel de relatief hoge prijs van bronzen beelden, zeker bij unieke exemplaren.

dav
afbeelding 1
dav
afbeelding 2
dav
afbeelding 3
dav
afbeelding 4
torsie
torsie
torsie
torsie

Rodri Wolters