KleiCamer

Rodri woont in Den Burg op Texel. Het huis heet Camerlant. Zijn nieuwe werkplek/atelier heeft een daarbij passende naam gekregen KleiCamer.

De KleiCamer is op afspraak te bezoeken. Dit in aanvulling op hetgeen door Rodri in de Kunstboet wordt getoond. Je kunt in de KleiCamer ook beelden in wording aanschouwen of uitleg krijgen over de techniek.

Rodri Wolters