KUNSTBOET

Nieuw op Texel. Een plek waar kunstenaars elkaar inspireren.

“Kunst is een ambacht, een creatieve uiting, bedoeld om de zintuigen te prikkelen”

“Kunst is het vermogen om dat wat in geest of gemoed leeft of gewekt is, op zodanige wijze tot uiting te brengen dat het kan ontroeren door schoonheid” (redactie Ensie)

De Kunstboet start op 01-05-2021 aan de Schilderweg 194, 1791 LP Den Burg

Werk te zien van:

Rodri Wolters